Den Travoo Hoeilaart
arrow icon

Hoeilaart

Den Travoo

Den Travoo is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Hoeilaart, een groene gemeente in de Brusselse rand. In nauw overleg tussen de gemeente Hoeilaart en Van Roey Vastgoed zijn de uitgangspunten van deze centrumontwikkeling vastgelegd: versterking van de dorpskern, wonen in het centrum van Hoeilaart stimuleren, integrale toegankelijkheid, een kwaliteitsvolle architectuur in een duurzame context met aandacht voor groene buitenruimte en mobiliteit. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een kleinschalig en kwalitatief woonproject.

Het project verwijst naar de rijke geschiedenis die Hoeilaart heeft op het vlak van druiventeelt. De aanwezigheid van de vele serres leverde Hoeilaart de bijnaam het ‘Glazen Dorp’ op. Deze traditie vormde een bron van inspiratie voor Bogdan & Van Broeck, het architectenbureau van Oana Bogdan en de nieuwe Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck. De bouwvolumes met puntdaken verwijzen op een innoverende en hedendaagse manier naar de Hoeilaartse serres en de landelijke nijverheid die vroeger reeds in het centrum van Hoeilaart aanwezig waren. Net zoals bij serres, zijn de daken en gevels in dit nieuwbouwproject opgetrokken uit één en hetzelfde materiaal, nl wit gelakt zink.

Eén van de krachtlijnen van dit project is de geïntegreerde en realistische benadering van het begrip duurzaamheid, die verder gaat dan de huidige tendensen en fundamenteel tracht in te grijpen op ecologische waarden voor de toekomst: verdichting in bestaande dorps- en stadskernen, sociale verwevenheid, groene woonomgevingen, aantakking op de economische en culturele voorzieningen..., met een hoge levenskwaliteit als resultaat.

Terug naar het realisatieoverzicht