ONZE VISIE?

WONEN EN LEVEN MOET DUURZAAM EN BETAALBAAR ZIJN

Iedereen heeft recht heeft op een gezonde leefomgeving. Daarom focussen we bij Van Roey Vastgoed op het ontwikkelen van duurzame, betaalbare woningen en buurten op mensenmaat.

 • Betaalbaar:
  We promoten inclusief wonen en streven naar een divers aanbod dat voldoet aan verschillende budgetten en behoeften. We zijn pioniers in het verkennen van nieuwe financiële systemen om betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken.
 • Duurzaam:
  Duurzaamheid is voor ons geen boutade; het is de kern van alles wat we doen. Wij omarmen deze verantwoordelijkheid door te streven naar evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. We zetten ons in voor energie-efficiëntie, circulaire bouwmethoden en innovatieve groene technologieën. Ons doel is niet alleen de creatie van leefbare ruimtes, maar ook het behoud en de verbetering van onze planeet.
Torck Deinze appartement

ONZE MISSIE?

BOUWEN AAN LEVENDIGE KERNEN OP MENSENMAAT

Onze missie is gebaseerd op het bouwen met en voor mensen, aandacht voor levendige kernen is dan vanzelfsprekend:

't Convent Tienen - De Prefect
 • Bouwen voor mensen:
  We houden rekening met de echte noden en wensen van mensen. We passen ons aan op basis van feedback, ook als dat betekent dat we van onze initiële plannen moeten afwijken. Mensen voelen zich pas echt goed in een woning die aansluit bij hun behoeften.
 • Kernen ontwikkelen:
  We vermijden verkavelingen en proberen zo min mogelijk extra ruimte in te nemen. We richten ons op het versterken van bestaande bebouwde zones, herontwikkeling en het stimuleren van levendige kernen. Het doel? Een 'dorp in de stad' creëren, de zogenaamde 15 minutes cities waar alles wat bewoners nodig hebben altijd vlakbij is.
Ortus Wezembeek-Oppem

ONZE 'NEEN' IS EEN POSITIEF ANTWOORD

In onze sector hebben we de reputatie om kieskeurig te zijn. Daar zijn we best trots op. Bij Van Roey Vastgoed draait alles om onze sterke waarden. Om die te bewaken moeten we regelmatig ook 'neen' zeggen. De essentie? We bouwen ‘rondom u’ of we bouwen niet.

Zwembadsite Wilsele binnentuin

ONZE WAARDEN

DE MENS STAAT CENTRAAL: We zeggen 'neen' tegen projecten zonder mensgerichte visie en omarmen de ontwikkeling van levendige buurten en kernen. Leefbaarheid en de mens staan centraal.

SAMENWERKING EN INCLUSIVITEIT: We vermijden louter economische belangen en individualisme door gezonde ambitie, duurzame groei en samenwerking te omarmen. Leefbaarheid moet bereikbaar zijn voor iedereen.

ECHTHEID EN VERBONDENHEID: Naïef idealisme is niet aan ons besteed, wel: echtheid, harmonie en verbinding. Zo realiseren we projecten waar authenticiteit en verbinding de woonervaring optillen.

INCLUSIEVE VERFIJNING: We zeggen 'neen' tegen een exclusieve en elitaire vastgoedvisie en streven naar inclusieve verfijning en kwaliteit. Een fijne thuis is voor ons een basisrecht. Net als de keuze om alles naar eigen wens te verfijnen.

PRIVACY EN AUTONOMIE: We zeggen 'neen' tegen bepampering. Privacy en autonomie van bewoners staan centraal. Sociale cohesie moet een meerwaarde zijn, geen verplichting. Jij kiest jouw balans tussen geborgenheid en verbinding.

BETROUWBAARHEID EN LEF: We vermijden eenheidsworst en streven naar betrouwbaarheid en lef in elk project dat we realiseren. Opvallende esthetiek en elegantie kunnen de levenskwaliteit evengoed verhogen, zeker wanneer degelijkheid als basiswaarde behouden blijft.