Cookiebeleid Van Roey vastgoed NV

Over dit cookiebeleid (version française)

Van Roey vastgoed NV gebruikt cookies op deze website. Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. Lees dit beleid om meer te weten over welke soorten cookies we gebruiken, de informatie die we verzamelen met behulp van cookies, hoe die informatie wordt gebruikt en hoe de cookievoorkeuren kunnen worden beheerd. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

U kan op elk moment uw toestemming voor de cookieverklaring op onze website wijzigen of intrekken.

Meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kan opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken kan u terugvinden in ons privacybeleid.

Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden, te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website first-party cookies en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren, en ze verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, te bekijken hoe u omgaat met onze website, onze services te beveiligen en advertenties aan te bieden die relevant zijn. Gebruikerservaringen helpen ons om u een betere en snellere website te bieden. 

Welke soorten cookies gebruiken we?

Strikt noodzakelijke cookies: 

Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie.

Analytische cookies:

Deze cookies slaan informatie op, zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen hoe goed de website presteert en waar deze moet worden verbeterd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van IP-adres) wordt mogelijks overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de nodige instellingen te kiezen. Door analytische cookies te accepteren, geeft utoestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Marketing cookies: 

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en zo relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren op basis van browser en apparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal u minder gerichte advertenties krijgen.

Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren beheren?

U kan uw cookievoorkeuren voor vanroeyvastgoed.be in de hier beheren
De meeste internetbrowsers geven de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Gebruikers die zich via de advertentie-instellingen van Google afmelden voor 'Advertenties personaliseren', ontvangen geen gepersonaliseerde advertenties van Google meer.

Vragen over deze cookie policy

Voor vragen over het cookiebeleid van vanroeyvastgoed.be verzoeken wij u om contact op te nemen via info@vanroeyvastgoed.pro of per brief naar Van Roey Vastgoed nv - Oostmalsesteenweg 261 - 2310 Rijkevorsel.

Laatste update: 15 juni 2021

 


 

Politique en matière de cookies de Van Roey vastgoed NV

À propos de cette politique en matière de cookies

Van Roey vastgoed NV utilise des cookies sur ce site web. La présente politique en matière de cookies explique ce que sont les cookies et comment nous les utilisons. Veuillez lire cette politique pour en savoir plus sur les types de cookies que nous utilisons, les informations que nous recueillons à l’aide des cookies, la manière dont ces informations sont utilisées et comment gérer les préférences en matière de cookies. Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations sur la manière dont nous utilisons, stockons et protégeons vos données à caractère personnel. 

Vous pouvez à tout moment modifier ou révoquer votre consentement à la déclaration relative aux cookies sur notre site web.

Vous trouverez de plus amples informations sur qui nous sommes, comment nous contacter et comment nous traitons les données à caractère personnel dans notre politique de confidentialité.

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers textuels utilisés pour stocker des fragments d’information. Les cookies sont stockés sur votre appareil lorsque le site web est chargé dans votre navigateur. Ils nous aident à faire fonctionner le site web correctement, à le rendre plus sûr, à fournir une meilleure expérience utilisateur, à évaluer les performances du site web et à analyser ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Comment utilisons-nous les cookies ?

Comme la plupart des services en ligne, notre site web utilise des cookies « first party » et des cookies « third party » pour différentes finalités. Les cookies « first party » sont généralement nécessaires au bon fonctionnement du site web et ne collectent pas d’informations personnelles identifiables.

Les cookies de tiers utilisés sur nos sites web servent essentiellement à comprendre les performances du site web, à voir comment vous interagissez avec notre site web, à sécuriser nos services et à diffuser des publicités pertinentes. L’expérience des utilisateurs nous aide à vous fournir un site web de meilleure qualité et plus rapide.

Quels types de cookies utilisons-nous ?

Cookies strictement nécessaires

Certains cookies sont essentiels pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de notre site. Ils nous permettent de maintenir les sessions des utilisateurs et de prévenir les risques de sécurité. Ils ne collectent ni ne stockent aucune information personnelle.

Cookies analytiques

Ces cookies stockent des informations telles que le nombre de visiteurs du site web, le nombre de visiteurs uniques, les pages du site web qui ont été visitées, la source de la visite, etc. Ces données nous aident à comprendre les performances du site web et à identifier les points à améliorer.

Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse du web fourni par Google Inc (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies » pour aider le site Internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) peuvent être transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y être stockées. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google peut également transmettre ces informations à des tiers si la loi l’exige ou si ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google. Google n’associera pas votre adresse IP à d’autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. En acceptant les cookies analytiques, vous consentez au traitement des données vous concernant par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus.

Cookies de marketing

Ces cookies peuvent être placés par nos annonceurs sur notre site web. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour établir un profil de vos intérêts afin d’afficher des publicités pertinentes sur d’autres sites web. Ils ne stockent pas d’informations personnelles directes, mais ils se fondent sur des identifiants uniques basés sur le navigateur et l’appareil. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous recevrez des publicités moins ciblées.

Comment puis-je gérer mes préférences en matière de cookies ?

Vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies pour vanroeyvastgoed.be ici.

La plupart des navigateurs Internet vous permettent de supprimer les cookies de votre disque dur ou de les refuser avant leur installation. Pour plus d’informations à cet égard, veuillez consulter les instructions de votre navigateur Internet.

Les utilisateurs qui désactivent l’option « Personnaliser les annonces » dans les paramètres publicitaires de Google ne recevront plus d’annonces personnalisées de la part de Google.

Questions sur cette politique en matière de cookies

Pour toute question concernant la politique en matière de cookies de vanroeyvastgoed.be, contactez-nous via info@vanroeyvastgoed.pro ou par courrier à Van Roey Vastgoed NV — Oostmalsesteenweg 261 — 2310 Rijkevorsel.

 

Dernière mise à jour: 15 juni 2021