DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Van Roey Vastgoed nv

Contactgegevens en zetel:

Van Roey Vastgoed nv
Oostmalsesteenweg 261
2310 Rijkevorsel
0446.230.385
 
03 340 18 75
info@vanroeyvastgoed.pro

Ondernemingsnummer 0446.230.385

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Roey Vastgoed nv of rechthoudende derden.

Noch deze website noch de informatie die op deze website wordt aangeboden, mag worden opgeslagen, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of worden gebruikt in welke  vorm of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van Van Roey Vastgoed nv.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Van Roey Vastgoed nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Van Roey Vastgoed nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Van Roey Vastgoed nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, behoudens in geval van fraude, bedrog of een zware fout in hoofde van Van Roey Vastgoed nv.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van Roey Vastgoed nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, behoudens in geval van fraude, bedrog of een zware fout in hoofde van Van Roey Vastgoed nv.

Van Roey Vastgoed nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker, behoudens in geval van fraude, bedrog of een zware fout in hoofde van Van Roey Vastgoed.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Van Roey Vastgoed nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.