DE 6 VAN ROEY VASTGOED KERNTHEMA'S

JA, WE ZIJN KIESKEURIG!

Ben jij ook zo kieskeurig als het om je toekomstige woonst gaat? Mooi zo; dat zijn wij namelijk ook. Woon- en leefruimtes zijn te belangrijk om willekeur toe te laten. Daarom gaat Van Roey Vastgoed voor mensgerichte, bruisende buurten die de levenskwaliteit van alle bewoners omhoogtillen. Sociale cohesie, duurzaamheid en harmonie vormen de enige weg vooruit. Dit engagement maken we hard in 6 heldere thema’ waaraan elk project rigoureus wordt getoetst.

Consensus & participatie
CONSENSUS & PARTICIPATIE

SAMEN GERAKEN WE VERDER

Bouwen in samenwerking met de gemeenschap en alle betrokkenen is de voorwaarde voor maximale (levens)kwaliteit en draagvlak. We hanteren duidelijke overlegstructuren en benutten elk relevant inzicht dat ons wordt aangereikt. Nieuwsbrieven, infomarkten, focusgesprekken, collectieve publieke of private voorzieningen in projecten… we benutten iedere mogelijkheid!

De klant centraal
KLANT CENTRAAL

HET DRAAIT OM JOU

Om jouw tevredenheid te garanderen, besparen we tijd noch moeite. In elke fase van ons gezamenlijke traject heb je een persoonlijk aanspreekpunt. Zo houden we voeling met al je bekommernissen. Uiteraard hoef je ons niet gewoon op ons woord te geloven. Kom gerust de afwerking en materialen al eens zelf ervaren in onze modelappartementen. Een andere handige tool is ons digitaal platform waarmee we je maximaal en interactief betrekken bij het project.

Ecologie en milieu
BLAUWGROEN ENGAGEMENT

DE KLEUR VAN DUURZAAMHEID

We streven naar een gezonde leefomgeving door groene en waterrijke elementen maximaal te integreren in je woonervaring. Jouw welzijn staat centraal. Duurzaam ontworpen waterkringlopen, open water als ontwerpelement, minimale verharding, natuurbehoud en -integratie zijn maar enkele van de concrete stappen die we hiervoor zetten. Ook project-specifieke toepassingen zoals groene daken, groene gevels en stadslandbouw liggen pal in onze comfortzone!

LEEFKWALITEIT

GEZONDE BUURTEN

We geloven dat iedereen recht heeft op een kwalitatieve woning in een gezonde leefomgeving. Daarom stimuleren we sociale interactie, maar we leggen het niet op. We focussen op een divers gamma aan woontypologieën in een groene omgeving en met voldoende voorzieningen op wandelafstand.

Energie
ENERGIE

SLIM COMFORT IS GROEN COMFORT

Ons doel? Maximaal comfort tegen de laagst mogelijke verbruikerskosten voor de eindgebruiker. Tegelijk willen we ook onze impact op het milieu minimaliseren. Daarom screenen we elk project uitvoerig op alle mogelijke opportuniteiten rond duurzame technologie. Concreet hebben we het hier over o.a. geothermie, ESCO's, baanbrekende duurzaamheidsnormen en groene stroomproductie.

CIRCULARITEIT

RESPECT VOOR DE PLANEET

Waar mogelijk verlengen we de levensduur van producten en materialen. Zo verminderen we afval en houden we onze ecologische voetafdruk minimaal. We benutten de voordelen van circulair bouwen op elk mogelijk niveau en verlengen de levenscyclus van onze gebouwen. Hoe we dit voor mekaar krijgen? Dankzij recyclage, duurzame materialen, modulair bouwen en innovatieve bouwtechnieken.

Geen enkel project start zonder een uitvoerige toetsing aan deze 6 kernthema’s. De buurten die wij ontwerpen (en bouwen), geven vorm aan het (samen)leven. Voor ieder project bekijken we dan afzonderlijk welke van deze thema’s (of aspecten ervan) mogelijk zijn. Als smart follower halen we vervolgens het maximum uit een veelheid aan innovaties! Met andere woorden: Van Roey Vastgoed omarmt vernieuwing, maar doet dit doordacht!