CONSENSUS & PARTICIPATIE

SAMEN BOUWEN, SAMEN LEVEN

Bij Van Roey Vastgoed geloven we dat gebiedsontwikkeling valt of staat met consensus en participatie. Wie de samenleving vormgeeft, doet dit ook sámen. Daarom betrekken we van in het prilste begin alle mogelijke stakeholders. Het draagvlak, de kruisbestuivingen en de betrokkenheid die we zo creëren blijken meteen ook doeltreffende groeiversnellers voor kwaliteit en duurzaamheid. Ons motto is dus simpel: het draait om de mensen, niet om de stenen.

Hoofdkantoor Groep Van Roey

Samen slimmer

We kiezen altijd voor een allesomvattende aanpak vanuit meerdere disciplines. Wij leren gulzig van de betrokken gemeenschappen, partners en overheden die ons inschakelen… en vice versa! We betrekken mensen op alle niveaus van samenwerking; van informeren en raadplegen tot meebeslissen en coproduceren. Door dit voortschrijdend inzicht alle kansen te geven, benutten we het volle potentieel van elk project.

Samen sterker

We geloven in de kracht van samenwerking en dialoog. ‘Wie alleen werkt gaat snel, wie samenwerkt raakt verder’; dat is ons motto! Door actief te luisteren naar alle betrokkenen, stimuleren we draagvlak en kwaliteit in onze projecten. Heeft een partij wat meer tijd nodig? Dan máken we tijd. Ontstaat er een conflict? Dan vinden we een oplossing. Op draagvlak en betrokkenheid beknibbelen we niet.

Samen meer

We zijn geen standaard projectontwikkelaar; wij zijn gemeenschapsbouwers. We geven stads- en dorpskernen terug aan de mensen. Gebouwen moeten jou en je omgeving dienen. Onze belangrijkste vraag? ‘Wat is jouw behoefte als bewoner?’ Ook daarbij is onze cultuur van samenwerking en dialoog een sterke troef. Onze aanpak kan onder meer bestaan uit buurtvergaderingen, nieuwsbrieven, infomarkten en focusgesprekken. Betrokkenheid stimuleren loont altijd de moeite, voor ons én voor jou.

Samen hechter

We ontwikkelen niet alleen warme, levende buurten; we creëren ook levensstijlen door hechte, duurzame gemeenschappen te ‘boetseren’. Vrijblijvend uiteraard: ook jouw privacy blijft voor ons een hoog goed. We zijn trots op onze rol als ‘verbinder van mensen’ die blijft bouwen aan een harmonieuze toekomst.

ONZE TREFFENDE

VOORBEELDEN

Infomarkt Sint-Lenaarts

Infomarkten in Wezembeek-Oppem en Sint-Lenaarts   

Met ons ontwerp voor Wezembeek-Oppem zijn we erin geslaagd de buren, die aanvankelijk gekant waren tegen het project, toch te overtuigen van de meerwaarde ervan voor het hele centrum. Daar heeft onze doorgedreven focus op communicatie en participatie veel mee te maken. Ons proces van dialoog en interactie genereerde automatisch ook meer betrokkenheid van de buurt zelf.

In Sint-Lenaarts organiseerden we twee infomarkten. De eerste presenteerde het ontwerp aan buurtbewoners om feedback te verzamelen. Met die input werkten we samen met de gemeente aan een nieuw voorstel. Nadat dit voorstel door de gemeente werd goedgekeurd, presenteerden we het opnieuw aan de buurtbewoners voordat de vergunning werd aangevraagd.

Ondertekening duurzaamheidscharterVerhelderende nieuwsbrief Wezembeek-Oppem

Kopers ondertekenen duurzaamheidscharter in De Nieuwe Dokken

De bewoners worden uitgenodigd om een duurzaamheidscharter te ondertekenen, waarmee ze zich aansluiten bij de ambitieuze duurzame opzet van de wijk

meer over de nieuwe dokken

Verhelderende nieuwsbrief  in Wezembeek-Oppem

Voor onze projecten werken we vaak een infokrant op maat uit. Die verspreiden we dan in de buurt en op belangrijke hotspots in de gemeente, denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek, het gemeentehuis, sportcentra, enz.

Meer over dit project
Wandeling panelen De Gaanderij

Buurtwandeling over De Gaanderij in Herentals

Voor De Gaanderij in Herentals organiseerden we een informatieve buurtwandeling. Tijdens deze wandeling gebruikten we panelen om de buurtbewoners te informeren over het project en om hen een realistische inkijk te geven in onze ideeën. Het hoofddoel was om waardevolle feedback te verzamelen en te tonen hoe deze ideeën in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.

Meer over De gaanderij
Hof ter Dorpe Oud-Turnhout infopanelen zomerbarZomerbar Hof ter Dorpe Oud-Turnhout

Informatief zomerterras Hof ter Dorpe

In Hof ter Dorpe koppelden we het nuttige aan het aangename. Als tijdelijke invulling van deze plek kon je terecht op het verfrissend zomerterras. Een regelrecht succes, zo bleek! Bezoekers genoten in deze idyllische oase van heerlijke cocktails & fingerbites terwijl ze via infopanelen meer inzicht verwierven in het toekomstige woonproject.

Meer over Hof ter Dorpe
De Nieuwe Dokken moestuin

De Dokkerij: létterlijk een actieve, groene voedingsbodem

De gemeenschappelijke moestuin is de perfecte plek om ontmoeting en de deeleconomie te bevorderen. Toekomstige bewoners zijn betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer. Samen met Rooffood en De Stuyverij begeleiden we een participatief traject om dit te realiseren. De Dokmoestuin is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsinspanningen, waarbij we de kringloop van organisch afval, water, en voedselproductie sluiten.  Dit initiatief dient ook als sensibilisering om meer mensen aan te moedigen hun voedsel lokaal aan te schaffen.

Meer over dit project
Participatie moment Hasselt

Wandelen naar consensus en draagvlak in Hasselt

Voor parkwijk Hasselt organiseerden we een infowandeling waarbij we buurtbewoners aan de hand van een aantal panelen informeerden over het verloop van het traject. Zij verwierven inzicht in hoe alle ideeën in realiteit zouden werken en wij verzamelden waardevolle feedback. Op de website bundelden we dan alle informatie over dit traject en wat het kan betekenen voor de toekomstige wijk: hoe je er zal kunnen wonen, werken, spelen, ontmoeten, enz. Je kon er ook al je vragen en ideeën achterlaten.