CIRCULARITEIT:

BASISVOORWAARDE VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Circulariteit is voor ons een plicht. Niet alleen om afval te vermijden, maar ook om de bouwsector groener en duurzamer te maken; onze leefbare buurten en hun bewoners verdienen dat. We begrijpen dat de bouwsector verantwoordelijk is voor een groot deel van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Als mensgericht bedrijf willen we onze verantwoordelijkheid nemen.

Waarom circulair?

Grondstoffen en energiebronnen zijn zelden onuitputbaar. Onze corebusiness is: het creëren van leefbaarheid. Onze drive voor circulariteit komt dus allesbehalve toevallig. We willen een leefbare planeet achterlaten voor de komende generaties. Daarom moeten we de levensduur van producten verlengen, materialen zoveel mogelijk hergebruiken en afval minimaliseren. We dragen graag meer dan ons steentje bij aan een duurzamere toekomst.

Circulariteit is universeel

Circulair bouwen omvat meerdere niveaus en cycli. We zetten in op het behoud en hergebruik van wat kan om zo de vraag naar nieuwe materialen te verminderen. Onze leidraad? De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's).

ONZE CIRCULARITEITSAAPAK OMVAT

't Convent Tienen - De Jonker

1. Recuperatie, renovatie en recyclage:
We volgen de hele materiaalketen aandachtig en optimaliseren waar mogelijk. Bestaande structuren en materialen krijgen waar mogelijk een plek in onze projecten.


2. Ecologische voetafdruk verkleinen:
We denken na over de milieueffecten van de materialen die we gebruiken in onze gebouwen en kiezen waar mogelijk voor de meest duurzame optie.


3. Veranderingsgericht ontwerpen:
We bouwen met structuren die een lange levenscyclus hebben, onder meer doordat ze aanpasbaar zijn.


4. Modulair bouwen:
Onder meer met onze bouwpartner Skilpod benutten we de troeven van modulair bouwen en standaardisatie om materiaalgebruik te minimaliseren. De flexibel inzetbare woonunits zorgen voor een maximale efficiëntie in het bouwproces én materialengebruik.


5. Inzet op houtskeletbouw en Cross Laminated Timber (CLT):
We gebruiken waar mogelijk hout als bouwmateriaal, bijvoorbeeld door houtskeletbouw of CLT-elementen. Hout slaat CO2 op in plaats van het te produceren.


Onze circulaire reflex kleurt elk project. Grondstoffen en materialen zijn eindig, ons engagement aan groene innovatie is dat niet!

ONZE CIRCULAIRE PROJECTEN:

TOPSTAALTJES VAN INNOVATIE EN CIRCULARITEIT

't Convent Tienen De PrefectDe Gaanderij gebouw Aula

Hergebruik van de historische structuren van ’t Convent

Door de integratie van deze historische structuren omarmen we de principes van hergebruik en behoud van bestaande materialen. We streven ernaar om deze structuren op te waarderen en te renoveren in plaats van ze te slopen en te vervangen. Dit resulteert niet alleen in een vermindering van de vraag naar nieuwe materialen en grondstoffen, het minimaliseert ook de hoeveelheid afval. Zo behouden we niet alleen de historische waarde, maar koesteren we ook het erfgoed voor komende generaties.

Meer over 't Convent

De Gaanderij: historische elementen geïntegreerd

De oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de school in De Gaanderij wordt geherdefinieerd, maar in grote mate ook behouden. Op die manier minimaliseren we de nood aan nieuwe materialen door deze bestaande structuren een nieuw leven te geven. Uiteraard gekoppeld aan diverse nieuwe, duurzame elementen.

Ontdek De Gaanderij
Hoedhaar Lokeren SkilpodHoedhaar Lokeren Skilpod
Hoedhaar Lokeren SkilpodHoedhaar Lokeren Skilpod interieur

Hoedhaar: modulaire ‘Oeverwoningen’

'Oeverwoningen', een onderdeel van het Hoedhaar-project, is gerealiseerd met het unieke modulaire bouwsysteem van Skilpod. Onze focus op modulair bouwen sluit naadloos aan bij onze visie op circulariteit, het verlengen van levenscycli en het verbeteren van energie-efficiëntie. We streven niet alleen naar duurzaamheid, maar leggen ook nadruk op betaalbaar wonen. We willen immers de Total Cost of Ownership minimaliseren.

Meer over dit project
Zorgcampus Sint-Jozef Ekeren

Zorgcampus Sint-Jozef: 95% hout

De nieuwe zorgcampus Sint-Jozef in Ekeren is één van de grootste CLT-projecten in België, met een CO2-captatie van 4.428 ton. De bouwheren kozen bewust voor CLT vanwege de duurzaamheid en het rustgevende effect op kinderen. Zichtbaar hout, zoals wanden en vloeren, wordt gebruikt, terwijl gelamineerd hout dienstdoet als balken en kolommen. 95% van het gebouw bestaat uit hout, en CLT, dat CO2-negatief is, biedt flexibiliteit en aanpasbaarheid.

Hergebruik gevelsteen De Hoorn LeuvenCirculair Retrofit Lab

Hergebruik van de oude gevelsteen in De Hoorn, Leuven

Door de oude gevelstenen zoveel mogelijk te recupereren, verminderen we de nood aan nieuwe stenen aanzienlijk. Een duurzame keuze die ook esthetisch z’n vruchten afwerpt!

Circulair Retrofit Lab

Groep Van Roey werkt mee aan het Circular Retrofit Lab, een vernieuwend renovatieproject van de Vrije Universiteit Brussel. Dit gebouw dient als proeftuin voor circulaire ontwerpstrategieën en illustreert diverse aanpasbare bouwsystemen. De focus: een nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk.

Foto: Simone Valerio, Kaderstudio | Copyright: VUB Architectural Engineering

De Dokkerij: létterlijk een actieve, groene voedingsbodem

De gemeenschappelijke moestuin is de perfecte plek om ontmoeting en de deeleconomie te bevorderen. Toekomstige bewoners zijn betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer. Samen met Rooffood en De Stuyverij begeleiden we een participatief traject om dit te realiseren. De Dokmoestuin is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsinspanningen, waarbij we de kringloop van organisch afval, water, en voedselproductie sluiten.  Dit initiatief dient ook als sensibilisering om meer mensen aan te moedigen hun voedsel lokaal aan te schaffen.

Ontdek De Nieuwe Dokken