Ben je verplicht om een staanplaats te kopen bij een nieuwbouwappartement?

17/1/2024
24/5/2021
Anouk Van Bavel

Een interview met onze verkoopverantwoordelijke Liesbeth Vanhaeren

Wanneer je een nieuwbouwappartement koopt, verplicht de projectontwikkelaar je vaak om daar een staanplaats bij te kopen. Dit heeft alles te maken met de parkeernormen die worden opgelegd door steden en gemeenten. Het zijn immers deze lokale overheden die bepalen hoeveel parkeerplekken de bouwpromotor op de site moet voorzien. Maar wat als je niet eens een wagen hebt? Word je dan toch verplicht om een autostaanplaats te kopen? En welk prijskaartje hangt daar aan vast? Hoog tijd om deze prangende vragen te parkeren bij de verkoopverantwoordelijke van Van Roey Vastgoed.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ben je als koper van een nieuwbouwappartement verplicht om een staanplaats te kopen, ook al heb ik daar geen behoefte aan?

“Bij de meeste nieuwbouwprojecten is het inderdaad verplicht om een autostaanplaats te kopen. Dat komt omdat wij als ontwikkelaar afhankelijk zijn van de parkeernormen die gelden in een betreffende gemeente of stad. We moeten een bepaalde hoeveelheid staanplaatsen op het bouwterrein voorzien als we een bouwvergunning willen krijgen. Nu is het wel zo dat de mogelijkheid om een staanplaats aan te kopen door de meeste mensen wordt gezien als een voordeel. Het merendeel heeft immers nog altijd een auto en wil deze liefst op een veilige plek zetten. Toch gebeurt het wel eens dat we de vraag krijgen om de verplichting tot aankoop op te heffen aangezien het budgettair moeilijker is,” vertelt Liesbeth.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat kost een parkeerplaats bij een nieuwbouwappartement dan precies?

“De prijs is afhankelijk van de locatie van het project en varieert tussen de 18.000€ en 30.000€. Voor de echte centrumlocaties in de stad of garageboxen ligt dit bedrag vaak hoger. Maar waar je nieuwbouwappartement ook gelegen is, de realiteit is dat de bouwkost van een ondergrondse parking niet te onderschatten valt. We vinden het dan ook belangrijk om vanaf het begin mee te geven dat het kopen van een autostaanplaats al dan niet verplicht is. Geïnteresseerde kopers worden hiervan dus ruim op voorhand op de hoogte gebracht. En de exacte kosten van de staanplaats worden uiteraard in detail aangegeven in de budgetberekening.”

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hoe gaan jullie om met kopers die geen autostaanplaats willen omwille van financiële redenen of omdat ze er geen behoefte hebben?

“Uiteraard proberen we altijd te zoeken naar oplossingen. Dat doen we bij Van Roey Vastgoed ook pro-actief. Zo achten we de kans groter dat kopers van een ruim nieuwbouwappartement met drie slaapkamers, meer nood gaan hebben aan een extra staanplaats dan de koper van een bescheiden 1-slaapkamer appartement. Omdat we maar al te goed beseffen dat niet iedereen voldoende financiële ademruimte heeft, proberen we de autostaanplaatsen wat te ‘herverdelen’. We leggen de kopers van de grotere nieuwbouwappartementen zeker niet op om nog een extra staanplaats te kopen maar trachten telkens de situatie in te schatten," aldus Liesbeth.

"Soms liggen de minimumnormeringen echter zo hoog dat wij heel wat staanplaatsen over hebben. Gelukkig kunnen we in sommige gevallen dan nog beroep doen op investeerders om deze op te kopen. Het voordeel hiervan is dat onze bewoners die wél een wagen bezitten maar niet het budget hebben om een staanplaats te kopen, deze dan wel kunnen huren. Ook al heb je zelf geen wagen, dan kan de aankoop van een staanplaats nog interessant zijn. Dit biedt namelijk een meerwaarde op je woonst wanneer je deze later verder wil verkopen," besluit Liesbeth.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Is het niet vreemd dat sommige parkeernormen zo hoog liggen als je weet dat lokale overheden tegelijkertijd duurzame mobiliteit willen stimuleren en zelfs de auto liever bannen?

“Ja klopt, maar steden en gemeenten zijn wel veel meegaander aan het worden. Gent bijvoorbeeld legt een maximum op van slechts 0,6 verplichte staanplaatsen per wooneenheid. Maar ook ons woonproject ‘t Convent in Tienen biedt evenveel parkeerplekken aan dan appartementen. Meer realistische parkeernormen zullen in de toekomst hopelijk de standaard worden. Op die manier hoeven onze bewoners, die geen behoefte hebben aan een staanplaats, niet meer wakker te liggen van een mogelijke verplichte aankoop. Bij Zilverwit in Rotselaar zijn we er trouwens ook in geslaagd om af te wijken van de opgelegde parkeernorm. We mikken voor deze woonsite op autodelen. Onze partner Cambio heeft zelf een staanplaats op het Zilverwit-terrein aangekocht. Een win-win voor alle bewoners!”

Dat je als koper meestal verplicht bent om een autostaanplaats te kopen bij je nieuwbouwappartement, is een realiteit. Toch trachten we bij Van Roey Vastgoed altijd te zoeken naar oplossingen op maat van onze toekomstige bewoners.

Heb je interesse in één van onze nieuwbouwappartementen of wil je graag meer informatie over het aankopen van een nieuwbouwappartement?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Contacteer ons