Welke verzekeringen heb je nodig voor een nieuwe woning?

17/1/2024
30/1/2022
Anouk Van Bavel

Met een gerust hart genieten van je nieuwbouwappartement

Wanneer je een nieuwe woning koopt, is het noodzakelijk om de juiste verzekeringen af te sluiten. Sommige dingen heb je nu eenmaal niet in de hand. Zo kan er schade ontstaan door een waterlek, brand, storm of diefstal. Of de afbetaling van je hypotheek komt in het gedrang door werkloosheid of door het overlijden van je partner. Als je een financiële kater wil vermijden, kan je maar beter een gepast verzekeringsplan voorzien. Wij zetten dan ook graag de belangrijkste woningverzekeringen op een rijtje.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

1. Schuldsaldoverzekering

Net zoals de woonverzekering is de schuldsaldoverzekering wettelijk niet verplicht maar bij de meeste banken kan je er niet omheen. En dat is maar goed ook: het biedt namelijk de nodige financiële bescherming voor je gezin. Een schuldsaldoverzekering is een soort levensverzekering die je meteen afsluit wanneer je een woonkrediet aangaat. Zo vermijd je dat je erfgenamen de lening moeten blijven aflossen als je zou overlijden vooraleer het krediet is terugbetaald. De rest van het openstaande bedrag, of een deel hiervan, moet dus niet terugbetaald worden door je partner of kinderen. Op die manier bespaar je je nabestaanden heel wat financiële kopzorgen. Let op: de meesten sluiten een schuldsaldoverzekering af bij dezelfde financiële instelling waar ook hun hypothecaire lening loopt. Hierdoor krijg je immers vaak korting op het rentetarief van je krediet. Maar het kan ook de moeite waard zijn om je schuldsaldoverzekering bij een andere speler af te sluiten. Soms is een hogere rente interessanter omdat de kost van de schuldsaldo veel lager ligt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

2. Brandverzekering

Vaak spreekt men over een brandverzekering terwijl ‘woonverzekering’ eigenlijk een betere term is. Dit soort verzekering dekt immers méér dan enkel brandschade. Het beschermt de waarde van je woning en je inboedel tegen de gevolgen van onder meer storm, overstroming en blikseminslag. Behalve als je een woning of appartement (ver)huurt, ben je in België niet wettelijk verplicht bent om een brandverzekering af te sluiten. Maar als je de staat van je woning wil veiligstellen, kan je echt niet zonder. Indien je een (nieuwbouw)appartement hebt gekocht, ligt de situatie net iets anders. Als mede-eigenaar ben je meestal verplicht om je aan te sluiten bij de ‘blokpolis’. Deze verzekering wordt afgesloten door de syndicus voor heel het appartementsgebouw. Zowel de private woongedeelten als de gemeenschappelijke delen van het gebouw zijn hierdoor beschermd. Maar om de inboedel van je (nieuwbouw)appartement veilig te stellen, dien je wel nog een private woonverzekering af te sluiten.

Een brandverzekering of woonverzekering biedt trouwens 3 verschillende soorten dekkingen:

  1. Basisdekking
    Elke brandverzekering komt tussen bij materiële schade als gevolg van brand, ontploffing en implosie. Ook natuurrampen zoals een overstroming, blikseminslag, storm, hagel en sneeuw- of ijsdruk op daken vallen hieronder. Wanneer er een wagen tegen je woning aanrijdt of als er een boom op je dak terecht komt, kan je eveneens terugvallen op je woonverzekering. De meeste brandverzekeringen breiden deze basisdekkingen nog uit met glasschade, waterschade door breuk van leidingen en schade veroorzaakt door elektriciteit (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning).

  2. Aanvullende dekking
    Met behulp van de aanvullende dekkingen van een brand - of woonverzekering ben je niet enkel beschermd tegen de schade zelf. Je wordt ook vergoed voor de andere kosten die je hebt naar aanleiding van een schadegeval. Dit kan gaan om opslagkosten om je inboedel voorlopig veilig te stellen of kosten die je hebt gemaakt om ergere schade te voorkomen. De voornaamste aanvullende dekking echter is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van je woning (dekking BA). Dit is essentieel wanneer er door een voorval in jouw woning brand- of waterschade zou ontstaan bij de buren. Voor schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent, ben je dus ook gedekt. Nog een voorbeeld van een aanvullende bescherming is de rechtsbijstandsverzekering. Op deze manier kan je ook de juridische kosten bij een burengeschil of een geschil met een aannemer verhalen.

  3. Optionele dekkingen
    De belangrijkste dekking die je bijkomend nog kan aangaan, is de diefstalverzekering. Zo hoef je niet wakker te liggen van de financiële schade aan jouw woning en inboedel die wordt veroorzaakt door vandalisme of (poging) tot diefstal.

Omdat een brandverzekering voor de meeste banken een belangrijke garantie vormt voor de terugbetaling van je hypotheek, wordt deze vaak meteen afgesloten bij de compromis.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gewaarborgd inkomen

Wie een bestaande woning of nieuwbouwappartement koopt en daarvoor een hypothecaire lening aangaat, maakt via de Vlaamse Overheid aanspraak op de gratis verzekering ‘Gewaarborgd wonen’. Hiermee verzeker je je tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of door arbeidsongeschiktheid. Het zorgt ervoor dat je je woonkrediet kan aflossen als je tijdelijk niet kan werken. Na een wachttijd van 3 maanden, is het mogelijk om een tegemoetkoming te ontvangen voor de afbetaling van je lening en dit voor maximaal 3 jaar. Deze verzekering loopt over een periode van 10 jaar.

Nu je helemaal op de hoogte bent van de belangrijkste woningverzekeringen, kan je zonder zorgen verhuizen naar jouw nieuwe stek. Nog op zoek naar een droomwoning? Bekijk hier ons aanbod nieuwbouwappartementen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ontdek een project in jouw buurt