Wat is de appartementswet?

17/1/2024
18/7/2022
Anouk Van Bavel

Goede afspraken maken goede buren. Zeker in een appartementsgebouw, waarbij je samen onder één dak woont, is dit essentieel. Als je een appartement koopt, bezit je niet enkel je eigen ruimte maar ook een stukje van de trappenhal, lift en tuin. Over deze gemeenschappelijke delen moet je samen met de andere mede-eigenaars beslissingen nemen. Om dit op een vlotte manier te laten verlopen, werd de appartementswet in leven geroepen. Maar wat houdt die appartementswet precies in? En wanneer is deze van toepassing? Ontdek er alles over in onze blogpost.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat regelt de appartementswet?

Wanneer de eigenaar van een gebouw zijn eigendomsrechten - en de daarbij horende grond - splitst in meerdere delen, geldt de appartementswet. Vanaf het moment dat er twee mede-eigenaars zijn met elk een privaat gedeelte en een aandeel in de gemeenschappelijke delen, spreken we van gedwongen mede-eigendom en is de wet van toepassing. Aangezien deze regels van ‘dwingend recht’ zijn, is het trouwens niet mogelijk om deze zomaar aan je laars te lappen.

De 3 belangrijkste zaken die de appartementswet verplicht:

  1. Aanstellen van een syndicus
  2. Oprichting van een VME (Vereniging van Mede-Eigenaars)
  3. Houden van een algemene vergadering
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wanneer geldt de appartementswet?

De appartementswet is in principe altijd van toepassing van zodra er twee of meer verschillende mede-eigenaars zijn. Deze wet geldt dus ook voor kleine appartementsgebouwen. Daarnaast is het van belang dat er sprake is van private en gemeenschappelijke delen, maar dit spreekt voor zich.

Aangezien de wettelijke verplichtingen, die verbonden zijn aan de appartementswet, in de praktijk voor bepaalde gebouwen en in bepaalde omstandigheden als verregaand worden ervaren, bestaat er een mogelijkheid om hiervan af te wijken.

Om deze wet uit te sluiten moet er aan drie voorwaarden voldaan worden:

  1. De gemeenschappelijke delen vergen weinig beslissingen en weinig administratie.
  2. Alle individuele mede-eigenaars geven groen licht om de appartementswet uit te sluiten.
  3. De notaris voorziet een vereenvoudigde basisakte waarin expliciet vermeld staat dat de appartementswet wordt uitgesloten.

Door af te wijken van de appartementswet kunnen de mede-eigenaars zelf bepalen hoe ze onderling overleggen en beslissingen nemen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat betekent dit in de praktijk voor de eigenaar van een appartement?

Het is duidelijk dat je als mede-eigenaar van een appartementsgebouw, rekening dient te houden met je buren. Om het samenleven op een democratische manier te reguleren, geldt daarom de appartementswet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Contacteer ons