Projectontwikkeling op de perfecte locatie

17/1/2024
13/12/2021
Anouk Van Bavel

Een interview met Peter Gestels over hoe we jouw ideale woonplek selecteren

Van Roey Vastgoed is geen projectontwikkelaar die lukraak of op eender welke plek gebouwen neerplant. Integendeel. Peter Gestels, Directeur Ontwikkeling, legt uit aan welke criteria een locatie allemaal dient te voldoen vooraleer er één steen wordt gelegd. Hoe deze projectlocaties precies worden geselecteerd, ontdek je in het interview hieronder.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hoe zou je - kort samengevat - de ideale locatie voor een nieuwbouwproject van Roey Vastgoed omschrijven?

“Een plek waar de belangrijkste voorzieningen zich op wandel- of fietsafstand van jouw deur bevinden. Een locatie met een groeiend aantal inwoners en dat de potentie heeft om uit te groeien tot een wijk waar het goed is om wonen. We vinden het ook belangrijk dat onze bewoners terecht komen op een plek met sterke beleidsmakers die een duidelijke visie hebben voor hun dorp of stad en die dit ook écht kunnen waarmaken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld meteen aan de gemeente Puurs die een bijzonder dynamisch masterplan ontwikkelde met veel groen en tuinen als rode draad. Dat Van Roey Vastgoed hier het woonproject Nobile gaat inplanten is dan ook geen verrassing.”

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat zijn jullie belangrijkste criteria voor de selectie projectlocaties?

“Om te beginnen gebruiken we een aantal objectieve criteria. Dat gaat in de eerste plaats over de verwachte stijging van het aantal huishoudens voor het komend decennium. Daarnaast kijken we ook naar het aantal inwoners, de verkoopprijzen en het gemiddeld aantal bouwvergunningen die jaarlijks worden verstrekt. Maar deze selectie is zeker geen exacte wetenschap. Zo zijn we bijvoorbeeld ook actief in kleinere (deel)gemeenten waar de interactie met de omgeving zo gunstig is dat we toch beslissen om er aan projectontwikkeling te doen. Zo zijn we o.m. actief in Sint Lenaarts (deelgemeente van Brecht). En naast kwantitatieve criteria zijn er ook een aantal kwalitatieve maatstaven.”

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

En wat houden die kwalitatieve criteria precies in?

“We toetsen elke potentiële projectlocatie af met de Vito-kaart om een concreet idee te krijgen van het voorzieningenniveau van de omgeving. Het brengt ook - letterlijk - in kaart of er voldoende ontsluitingswegen zijn. Daarnaast is het ambitieniveau van de gemeente of stad essentieel. We hechten veel belang aan een duurzame, krachtdadige aanpak en een beleid met een lange termijn visie. Om hiernaar te peilen, gaan we in gesprek met het bestuur en onderzoeken we uitgebreid de beleidsplannen. Op microniveau kijken we onder meer naar de mobiscore van een locatie. Deze toont of voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer met de fiets of te voet goed bereikbaar zijn. Bij Van Roey Vastgoed vinden we het dan ook belangrijk dat onze woonprojecten voldoen aan de principes van de zogenaamde 15-minuten buurt.”

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Waarom hecht Van Roey Vastgoed zoveel belang aan de locatie van een woonsite?

“We vinden projectontwikkeling enkel relevant op die plekken waar we echt een meerwaarde kunnen creëren voor onze toekomstige bewoners. We zoeken bewust naar die locaties waar we in overleg met de diverse stakeholders een dergelijke omgeving kunnen realiseren.”

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wie houdt zich binnen het bedrijf bezig met het selecteren van locaties voor vastgoedontwikkeling en hoe verloopt dit precies?

“Onze Business Development afdeling maakt een eerste selectie op gemeentelijk niveau. Wanneer blijkt dat een locatie volledig beantwoordt aan onze criteria, dan gaan we pro-actief te werk. We zoeken met andere woorden zelf uit of vastgoedontwikkeling mogelijk is op deze plek. Daarnaast worden er vaak locaties aangereikt. Deze wegen we enerzijds af in het licht van onze classificatie en anderzijds worden deze onderworpen aan het kritisch oog van onze development managers. Als we het licht op groen zetten, wordt er echt in de diepte gewerkt, met o.m. een bezoek ter plaatse, het aftoetsen van de bebouwingsmogelijkheden, een eerste onderzoek naar de doelgroep, .... Tijdens deze ronde vragen we dan ook aan het sales team om de project locatie onder de loep te nemen. Op basis van een risico-analyse worden de sterke en zwakke punten op een rijtje gezet. Tenslotte volgt een laatste overleg waarbij alle invalshoeken worden samengelegd.”

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Is het snel duidelijk of een bepaalde plek al dan niet in aanmerking komt als projectlocatie? En wordt de knoop dan uiteindelijk snel doorgehakt of neemt dit best wel wat tijd in beslag?

“De globale classificatie met objectieve criteria zorgt ervoor dat we makkelijk een triage kunnen maken. Maar dit is slechts de eerste stap. We nemen dus redelijk snel een beslissing maar deze wordt doorheen het verdere traject regelmatig geëvalueerd vooraleer de projectmogelijkheid finaal wordt voorgelegd aan het investeringscomité.”

Benieuwd of de locaties van onze nieuwbouwprojecten ook beantwoorden aan jouw persoonlijke criteria?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ontdek een project in jouw buurt