8 veelgestelde bouwvragen beantwoord

17/1/2024
3/3/2021
Anouk Van Bavel

Wie is verantwoordelijk voor de coördinatie van een nieuwbouwproject?

Bij Van Roey Vastgoed ligt de coördinatie van een nieuwbouwproject volledig in de handen van de procesmanager. Zij werken hiervoor meestal in tandem met een development manager. Die laatste concentreren zich eerder op het begintraject van de ontwikkeling, terwijl de focus van de procesmanager meer op bouwtechnisch vlak ligt. Een procesmanager neemt de lead van de development manager over van zodra de bouwvergunning is ingediend. Hij coördineert dan onder meer de tweewekelijkse werfvergaderingen. In grote lijnen is het de job van een procesmanager om erover te waken dat onze kopers krijgen waarvoor ze betalen. Dit wil zeggen dat wij er als bouwheer voor zorgen dat de timing van het project wordt gerespecteerd, dat er kwaliteit wordt geleverd door de verschillende aannemers, etc.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hoe verloopt het bouwproces van een nieuwbouwproject precies?

Dit verloopt altijd in een aantal fases. Uiteraard begint alles met de aankoop van de grond of bestaande gebouwen. Van Roey Vastgoed ontwikkelt nog amper op terreinen waar geen gebouwen staan. Meestal moet er dus eerst afgebroken worden. Vaak nemen we ook deel aan wedstrijden of PPS projecten (publieke private samenwerkingsprojecten) - die worden uitgeschreven door een stad of gemeente – om zo een nieuwbouwproject op poten te zetten. Aangezien we zelf aannemers in huis hebben en het volledige bouwtraject mee kunnen begeleiden, hebben we al heel wat wedstrijden gewonnen. In een tweede fase volgt dan het ontwerp van de nieuwbouw door de architect. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de stedenbouwkundige dienst van de betrokken gemeente of stad en eventueel met een participatietraject met de ruimere buurt. Als alle neuzen in dezelfde richting staan, kan er gedacht worden aan het indienen van de bouwvergunning of eerst nog de verkavelingsvergunning indien noodzakelijk. Van zodra de nodige vergunningen zijn bekomen, zetten we de derde fase in gang: de afbraak van eventuele bestaande bebouwing en aansluitend natuurlijk de bouw van de nieuwbouw zelf. Tenslotte als vierde en laatste stap vindt de oplevering plaats.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Is het bouwen zelf de meest tijdrovende en complexe fase in het bouwproces? En realiseren jullie dit ook via een stappenplan?

Door een gebrek aan rechtszekerheid in Vlaanderen is de tweede stap van het bouwproces (ontwerp - en vergunningsfase) soms de meest intensieve en complexe fase voor ons als projectontwikkelaar. Door diverse beroepsmogelijkheden tegen een vergunning kan deze fase heel wat tijd in beslag nemen. Het bouwen van de kelder en de bijhorende grondwerken vraagt ook meestal wel wat tijd tijdens de ruwbouw en mensen zien niet veel vooruitgang. Maar van zodra we met de werken ‘uit de grond’ zijn, gaat het meestal wel vooruit. Het bouwen zelf gebeurt inderdaad altijd in 3 stappen. We starten met de ruwbouw, dan volgen het dak en het buitenschrijnwerk en we eindigen met de technieken de afwerking.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hoe lang duurt de bouw van een nieuwbouw gemiddeld (de bouw zelf)?

De duurtijd van nieuwbouw kan heel sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Maar gemiddeld gezien houden we rekening met ongeveer 2 jaar vanaf de start van de bouw van een gebouw tot en met de oplevering. Indien een project uit meerdere fases en verschillende gebouwen bestaat, gaat dit uiteraard veel langer duren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wordt de bouw vaak stilgelegd door slechte weersomstandigheden?

Er zijn de weerverletdagen waar de aannemers zich mits uitzonderingen steeds op kunnen beroepen. Dit heeft dan te maken met regenweer, vorst, etc. tijdens de ruwbouwwerken.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Is het wettelijk bepaald hoe lang een bouw mag worden uitgesteld of hoeveel vertraging een nieuwbouw maximum mag oplopen?

Tenzij dit anders werd bepaald in een onderling contract tussen een bouwheer en aannemer, kan een aannemer zijn uitvoeringstermijn altijd verlengen met de wettelijke weerverletdagen. Deze lijsten kan je via het KMI maandelijks raadplegen om te bekijken welke dagen te verantwoorden waren als weerverletdag. Soms wordt er ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een site. Deze periode wordt echter vaak uitgesloten van de uitvoeringstermijn aangezien dit soms voor verrassingen kan zorgen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hebben mensen vaak onrealistische verwachtingen over de duurtijd van een nieuwbouw?

Over het algemeen niet. Kopers van een nieuwbouwappartement worden steeds correct geïnformeerd . De vooropgestelde uitvoeringstermijnen worden ook steeds mee opgenomen in de aankoopakte zodat van bij de start duidelijk is wanneer de oplevering ongeveer kan plaatsvinden. In sommige gevallen kunnen er uiteraard onverwachte zaken opduiken zoals bijvoorbeeld een archeologisch onderzoek dat wat uitloopt omdat er waardevolle zaken gevonden worden. Soms zijn er ook problemen in de ondergrond die het moeilijk maken om de bouwput droog te krijgen. Maar onze kopers worden hiervan altijd tijdig op de hoogte gebracht zodat ze hier op kunnen anticiperen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

In welke valkuilen trappen toekomstige eigenaars van nieuwbouw vaak?

Nieuwbouwappartementen worden steeds verkocht op basis van een bruto verkoopbare oppervlakte. De oppervlakte vermeld op het verkoopplan is dus de bruto oppervlakte van het appartement en dus met inbegrip van de binnenmuren, buitenmuren en de helft van de woning scheidende muren. De som van de vierkante meters van elke kamer komt dus niet overeen met deze bruto verkoopbare oppervlakte. Hierover ontstaan nog vaak discussies maar deze meetcode wordt gehanteerd door gans de sector zodat appartementen correct met elkaar kunnen vergeleken worden. We trachten dit duidelijk mee te geven in ons verkooplastenboek en het wordt ook altijd mondeling aangekaart door de verkopers of makelaars die wij inschakelen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wat is het beste advies dat jullie kunnen geven aan mensen die interesse hebben in een nieuwbouw woning of die recent een nieuwbouw appartement hebben gekocht?

Lees alle documenten omtrent de verkoop grondig door zodat er later geen zaken opduiken waar je geen rekening mee had gehouden of waarvan je dacht dat het anders was. Bij Van Roey Vastgoed vermijden we dat mensen plots voor verrassingen komen te staan omdat onze verkopers of makelaars altijd de tijd nemen om deze documenten samen met de toekomstige eigenaars tot in detail te overlopen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ontdek een project in jouw buurt