Groep Van Roey, de grote doorbraak

15/1/2024
9/8/2021
Anouk Van Bavel

Al sinds haar ontstaan is Van Roey Vastgoed onderdeel van Groep Van Roey. Een groep van meer dan 10 bedrijven die naast de vier aannemersbedrijven ook complementaire expertise in huis heeft, zoals projectontwikkeling, toeleveranciers voor bouw en technisch onderhoud. toeleveranciers van staal en technisch onderhoud. Tot slot word via de participatie in Sportoase sportcentra ontwikkeld én uitgebaat. Al meer dan 280 jaar gaan we er samen voor, maar waar begon ons verhaal?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

De wereld in 1740

Als het verhaal van Van Roey start, ziet de wereld er heel anders uit dan vandaag. Veel ‘kleiner’ en veel minder geconnecteerd. De wereld rondreizen is voor ontdekkingsreizigers, de telefoon is nog lang niet uitgevonden. In 1740 is er nog geen sprake van een sterk en verenigd Europa.

Maar er komen betere tijden aan voor onze contreien: de nijverheid ontwikkelt zich, de handel breidt zich uit en landbouw en veeteelt worden intensiever. Er wordt nog meer geschiedenis geschreven in 1740: Andreas Van Rooij herstelt en restaureert de orgelkast en meubilering in de Heilige Michaëlkerk te Brecht. Zonder het te beseffen geeft hij het officiële startschot en legt hij de grondslag van het Van Roey-verhaal. Het jaartal 1740 wordt lang vol trots in het schild gedragen.

We zullen nooit weten of het zijn passie voor het werk of iets anders was, waardoor Andreas pas op late leeftijd in het huwelijksbootje stapt. De jongste van zijn 7 kinderen, Cornelius, zal het werk van zijn vader verderzetten. Cornelius specialiseert zich in kerkmeubelen en neemt mensen in dienst om de opdrachten mee te helpen uitvoeren.

Ondertussen gaan de oorlogen en bewindswissels in Europa onverschrokken voort. Tegen het einde van de 18e eeuw worden de Kempen deel van de Franse republiek. Cornelius gaat bijgevolg de archieven in als Cornille van Roije, charpentier. Alle zonen van Cornelius treden in hun vaders timmermansvoetsporen, zij het op een lager pitje. Zoon Henricus Van Roey leert het timmermansvak en de schilderstiel van zijn vader, maar in 1880 laat hij het bedrijf over aan zijn broer Franciscus. Zijn hart ligt bij de schildersstiel en zijn herberg ‘De Welgezinde’, waar hij achter de tapkast staat. Broer Franciscus Van Roey heeft zijn timmermanszaak in de Borgerhoutstraat, vandaag de Sint-Lenaartsesteenweg in Rijkevorsel. Het bedrijf zal er tot in 2015 gevestigd blijven.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

De fundamenten van Van Roey

Met de intrede van Frans Van Roey zijn we bij de eerste echte Van Roey-pionier aangekomen. Hijzelf, en later zijn zonen, zullen het bedrijf stevig uitbreiden en professionaliseren. Begin 20ste eeuw spreken we nog over een klein familiebedrijf. Waarden als kwaliteit en langetermijnrelaties staan dan al centraal.

Bijna 200 jaar nadat Andreas Van Rooij de familie op het pad van de schrijnwerkerij en aannemerij had gezet, introduceert Frans Van Roey de baksteen. Hij neemt in 1928 de eerste grote metselwerken aan en legt zo de fundamenten van het huidige bouwbedrijf.

Frans zal jammer genoeg de vruchten van zijn pionierswerk niet meer kunnen plukken: hij overlijdt op 6 maart 1935. De kinderen zijn vastberaden om het pionierswerk van hun vader verder te zetten. Oudste zonen Jef en Louis, die als studenten al meehelpen met berekeningen en op de werven, stappen definitief in de zaak. Ze dopen de zaak om tot ‘Jef en Louis Van Roey Gebroeders’. Staf Van Beeck, de man van hun zus Augusta, heeft een voor die tijd zeldzaam diploma handels-, consulaire en maritieme wetenschappen op zak en hij wordt verantwoordelijk voor de boekhouding. Het succes laat niet op zich wachten.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

De grote doorbraak

1937 wordt het jaar van de grote doorbraak. De nieuwbouw van het sanatorium Lizzy Marsily in Westmalle wordt aan de broers Jef en Louis toevertrouwd. Het contract is goed voor 4 miljoen Belgische frank, een fors bedrag in die tijd. Heel Rijkevorsel leeft mee. Van Roey wordt op slag een belangrijke werkgever. In één klap stijgt het aantal medewerkers van 30 naar 70. Dit zal het jaar nadien nog verder stijgen tot 85.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ontdek Groep Van Roey