Missie statement

Nog nooit waren we zo ‘verbonden’. Digitaal geconnecteerd, slechts één klik van elkaar verwijderd. We gaan ook letterlijk dichter bij elkaar wonen in steden en gemeenten. Met alles en iedereen binnen handbereik. En toch komt de échte verbondenheid soms onder druk. Ons ‘samen leven’ verdient meer aandacht.
De omgeving rondom ons verandert voortdurend. In de grootsteden, maar evengoed in kleinere steden en gemeenten. Wijken worden afgebroken en helemaal opnieuw opgetrokken. Parken verdwijnen en verschijnen. Mensen komen en gaan. De plek waar we wonen, heeft een grote impact op onze levenskwaliteit. Waar we wonen, bepaalt wie we zijn.
Daarom geloven we bij Van Roey Vastgoed dat we verder moeten kijken dan ‘huisvesting’ alleen. Voor ons begint alles met luisteren naar bestaande buurten en toekomstige kopers. Luisteren én rekening houden met de wensen en zorgen van de mensen die in deze buurten thuis zijn. We verbinden alle betrokken partijen en tekenen plannen uit. Zodat de nieuwe buurt voor iedereen een thuis blijft… of wordt.
We geloven in betaalbaar wonen voor iedereen. In steden maar ook in dorpskernen. Zodat ook nieuwe generaties de kans krijgen een woning te vinden dicht bij de plek waar ze zijn opgegroeid. We geloven ook in duurzaam wonen. Daarom investeren we in mobiliteit, groene omgevingen en ontmoetingsplaatsen. Om future proof woonomgevingen te maken die toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor nieuwkomers én huidige bewoners.
Van Roey Vastgoed
De levenskwaliteit van woonomgevingen verbeteren door alle betrokkenen te verbinden.
Altijd en overal.