Wat is de wet Breyne?

De wet Breyne is een beschermende maatregel die van kracht is wanneer je een sleutel-op-de-deurwoning aankoopt bij Van Roey Vastgoed. De oorspronkelijke doelstelling van deze wet was immers dat iedereen die een woning laat bouwen, een te bouwen woning koopt of een woning in aanbouw koopt, zich kan indekken voor mogelijke wanpraktijken in de bouwsector.  

Aangezien de bouwpromotor verplicht is om een voltooiingswaarborg af te sluiten, ben je als koper zeker dat jouw nieuwbouw volledig wordt afgewerkt. Je bent dus ook beschermd tegen een eventueel faillissement van de projectontwikkelaar. De voltooiingswaarborg houdt immers in dat een bank of financiële instelling borg staat voor de bouwpromotor tegenover de koper. De bank zal met andere woorden de verplichtingen van de projectontwikkelaar moeten nakomen wanneer die hier zelf niet meer aan kan voldoen (bijvoorbeeld bij een faillissement).

Van Roey werffoto

Deze wet omvat een reeks belangrijke garanties, zoals:

• De voltooiingswaarborg waarbij een bank of financiële instelling borg staat voor de bouwpromotor tegenover de koper.

• Alle details van het contract moeten volledig en helder zijn, inclusief de totaalprijs, betalingsvoorwaarden en termijnen.

• Het voorschotbedrag voor de woning mag niet meer bedragen dan 5% van de totaalprijs.

• De betaling wordt in schijven verdeeld op basis van de voortgang van de werkzaamheden.

• De aanvangsdatum van de werkzaamheden, de uitvoerings- of opleveringstermijn, en eventuele schadevergoedingen in geval van vertraging moeten duidelijk worden vastgelegd.

• De oplevering gebeurt in twee stappen: voorlopige oplevering en definitieve oplevering, gescheiden door een termijn van één jaar.

Belangrijk voor jou als toekomstige eigenaar is ook het principe van de 10-jarige aansprakelijkheidsgarantie: Naast de voltooiingswaarborg voorziet de wet Breyne in een verplichte aansprakelijkheidsverzekering die 10 jaar geldig is. Dit betekent dat Van Roey Vastgoed gedurende deze periode verantwoordelijk is voor eventuele ernstige gebreken of defecten die de stabiliteit of veiligheid van jouw woning in gevaar brengen.

Kortom: De wet Breyne is bedoeld om jouw belangen als koper te beschermen en transparantie te waarborgen gedurende het hele proces van aankoop van een nieuwbouwwoning bij Van Roey Vastgoed.