26/08/2019

Verkoopovereenkomsten, aktes, notarissen en makelaars in mensentaal

Appartement te koop!

Als projectontwikkelaar bieden wij bij Van Roey Vastgoed appartementen aan op verschillende locaties in verschillende projecten. Jij, als koper, schuimt het internet en enkele makelaars af en krijgt verschillende rondleidingen tot plots … Je hebt je droomappartement gevonden. De euforie slaat snel om in vrees wanneer je denkt aan de verkoopovereenkomst, de akte en andere administratieve rompslomp die je te wachten staat.

Bij Van Roey Vastgoed word jij als koper echter volledig ontzorgd. Gezien wij samenwerken met erkende makelaars, wordt alles voor jou geregeld. Wil jij je hierover op voorhand toch informeren of wil jij de taal van vastgoedmakelaars en notarissen spreken, lees dan zeker deze blog.

1 Zo voorlopig is de voorlopige verkoopovereenkomst niet

Het eerste dat Van Roey Vastgoed samen met de vastgoedmakelaar voor jou opstelt, is de voorlopige verkoopovereenkomst. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is deze wel degelijk bindend. Daarom kunnen de synoniemen onderhandse verkoopovereenkomst of compromis beter gebruikt worden. Welke naam je ook kiest, het document vormt het bewijs voor beide partijen – koper en verkoper – dat het contract gesloten is.

Het compromis vormt de basis voor de akte die de notaris zal opstellen. De informatie, afspraken en voorwaarden die hierin staan, bepalen dus hoe de akte eruit zal zien. In de eerste plaats moet deze het profiel van de betrokken partijen bevatten. Wie is de koper, wie zijn de verkopers? Waar wonen ze momenteel? Vergeet eventuele mede-eigenaars niet te vermelden en noteer ook de namen van de notarissen die gekozen werden door beide partijen. Vervolgens omschrijft het compromis wat je verkoopt en wat het precies inhoudt: het adres, de afmetingen, kadastrale en stedenbouwkundige info, maar hierin kan je bijvoorbeeld ook vermelden welke meubels blijven staan bij de verkoop van een bestaande woning.
Als derde worden ook technische aspecten opgenomen in het compromis. Denk daarbij aan een bodemattest en de nodige vergunningen die als bijlage worden toegevoegd. De prijs, kosten, timing en eventuele erfdienstbaarheid zijn praktische zaken die niet mogen ontbreken.

Wanneer de koper nog in onderhandeling is met de bank voor een lening, neemt Van Roey Vastgoed graag opschortende voorwaarden op in de onderhandse verkoopovereenkomst. Op die manier is de koper beschermd en bevestigt hij de aankoop pas op het moment dat de lening wordt goedgekeurd.

In een heel vroege fase is het vaak al mogelijk om een reserveringsovereenkomst te ondertekenen. Dit is een document dat de verkoopovereenkomst of compromis voorafgaat. Bij Van Roey Vastgoed kan deze overeenkomst voor verschillende projecten aangegaan worden.
Heb jij op een bepaald moment je oog laten vallen op een appartement in een project dat bij Van Roey Vastgoed groen licht gekregen heeft, maar is het compromis nog niet ter beschikking, dan kan je je keuze al veilig stellen door een reserveringsovereenkomst te ondertekenen.
Bepalingen in de reserveringsovereenkomst kunnen uiteenlopen per project en dienen uiteraard met de nodige aandacht gelezen worden. Het grote voordeel aan de reserveringsovereenkomst is dat jij als koper alvast gerust kan zijn dat je droomwoning niet aan een andere geïnteresseerde kan verkocht worden.

2 Een voorschot van maximaal vijf procent wordt betaald

Bij de ondertekening van het compromis wordt een voorschot betaald op de derdenrekening van de aangestelde notaris. Een derdenrekening is een aparte rekening bij de notaris die enkel gebruikt wordt om namens cliënten bedragen te incasseren of bedragen tijdelijk veilig te stellen. Hoeveel dit voorschot moet bedragen en op welke termijn dit betaald moet worden, is niet wettelijk vastgelegd.
Gezien Van Roey Vastgoed de Wet Breyne hanteert, mag dit voorschot maximaal vijf procent van de totaalprijs bedragen. Het resterende bedrag betaalt de koper vervolgens in schijven, overeenstemmend met het verloop van de bouw.

3 De notaris verlijdt de akte door ze hardop voor te lezen

Nadat het compromis werd opgesteld zal/zullen de aangestelde notaris(sen) een notarieel onderzoek starten waarin ze zowel de woning als de betrokken partijen onder de loep nemen. Zodra dit is afgerond, kan de akte worden voorbereid.
De klok tikt verder, want er mogen maximaal vier maanden zitten tussen de ondertekening van het compromis en het verlijden van de akte. Daarom worden de agenda’s van de betrokken partijen zo snel mogelijk naast elkaar gelegd om een geschikte datum te prikken. Op deze dag wordt de volledig authentieke akte door de notaris voorgelezen in het bijzijn van de koper, de verkoper, de notarissen van beide partijen en eventueel een makelaar of hypotheekverantwoordelijke.

De akte wordt ondertekend, waarop de notaris binnen de vijftien dagen voor de registratie zorgt. Bij Van Roey Vastgoed worden appartementen meestal op plan gekocht. Bij het verlijden van de akte betaalt de koper de grondwaarde met de schijven van de werkzaamheden die reeds voltooid zijn. Na het verlijden van de akte, betaalt hij het resterende bedrag in schijven, overeenstemmend met de uitgevoerde werken, zoals wordt voorgeschreven door de Wet Breyne. De sleutel wordt overhandigd bij de voorlopige oplevering. Wie pas koopt als het project volledig gebouwd is, krijgt de sleutel wel bij het verlijden van de akte.

4 Dek je in tegen een plots overlijden

Je hebt net de voorlopige verkoopovereenkomst ondertekend en komt te overlijden. Het noodlot haalt je in, maar jouw erfgenamen worden verplicht om het aangekochte onroerend goed over te nemen. En als zij dat niet kunnen of willen? In eerste instantie kunnen ze proberen om een minnelijke schikking te treffen, maar dit kan de verkoper weigeren. Wanneer dergelijke familiale drama’s zich voordoen, zijn we bij Van Roey Vastgoed in de eerste plaats mensen en pas dan verkopers.

Koop bij Van Roey Vastgoed en slaap op beide oren

Wanneer je een appartement op plan koopt bij Van Roey Vastgoed, kan je op jouw twee oren slapen. Wij volgen niet alleen de officiële weg via makelaars en notarissen, maar doordat onze residentiële projecten onder de wet Breyne vallen, krijg jij als koper garanties op zowel financieel vlak als op vlak van informatievestrekking. Helemaal gerustgesteld nu? Bekijk dan ons volledig aanbod met voornamelijk appartementen in heel Vlaanderen. Is er iets niet helemaal duidelijk of heb je vragen na het lezen van deze blog? Contacteer ons! Op onze Facebookpagina kan je terecht voor sfeerbeelden, nieuws en updates.

Terug naar het nieuwsoverzicht