12/04/2017

Twee op drie bouwvergunningen zijn voor appartementen

In heel Vlaanderen werden vorig jaar zowat 40.000 vergunningen goedgekeurd voor nieuwe woongelegenheden (flats en huizen samen). Dat blijkt uit nieuwe vergunningscijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), die 2016 bestempelt als een goed jaar voor de Vlaamse nieuwbouwmarkt. Maar de stijging was veruit het sterkst in de appartementsbouw. Daar steeg het aantal vergunningen met 30 procent, tegenover slechts 7 procent voor nieuwe huizen. Het aandeel van de appartementsbouw in Vlaanderen is daardoor gestegen tot 64%, of bijna twee op drie. Dat is veel meer dan in Wallonië, waar het aandeel van de appartementen daalde tot 47%.

Vlaams-Waalse verschillen
Volgens de VCB reflecteren de cijfers de toenemende verschillen tussen de Vlaamse en de Waalse woningbouwmarkt, onder meer omdat beide regio’s er een ander ruimtelijk beleid op nahouden. De ‘appartementisering’ van Vlaanderen is al zowat tien jaar aan de gang. Ook in de periodes 2005-2006 en in 2014 was de toename van de woningbouwactiviteit vooral afkomstig van nieuwe appartementen. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is het aantal vergunningen voor huizen de jongste tien jaar gedaald. Maar in het zuiden van het land was die daling sterker en werd ze veel minder gecompenseerd door de bouw van appartementen.

‘De stijging die zich (in het Waals Gewest) voordeed in 2014, heeft zich in 2016 niet doorgezet. Met als gevolg dat de Waalse woningbouwmarkt momenteel naar een historisch dieptepunt evolueert met in 2016 slechts ongeveer 9.000 toegekende vergunningen voor nieuwe huizen en nieuwe flats samen’, aldus de VCB.

De verklaring voor de grotere bouwwoede in Vlaanderen ligt onder meer in de geleidelijke verstrenging van de normen voor energiezuinigheid (het zogenaamde E-peil). In de periode voordat de regels verstrengd worden, neemt het aantal bouwaanvragen typisch toe. Ook wordt het wonen in of nabij stads- en dorpskernen steeds meer aangemoedigd, wat in de kaart speelt van de appartementenbouw.

Renovatie blijft achter
De grondige renovatie van bestaande woningen blijft in heel het land achter bij de nieuwbouw. In Vlaanderen schommelt het aantal vergunningen voor grondige woningrenovaties de jongste jaren rond 16.000 per jaar en in Wallonië rond 9.000 per jaar. In 2016 lag het aantal goedkeuringen voor grondige woningrenovaties zelfs nog iets lager: op 15.820 in Vlaanderen en op 8.704 in Wallonië. ‘In beide gewesten stagneert dus het renovatieniveau terwijl de renovatiebehoeften in bestaande woningen er zeer groot zijn’, zegt de VCB.

 

© De Tijd - 2 april 2017

Terug naar het nieuwsoverzicht