14/03/2019

Huis of appartement kopen bij Van Roey Vastgoed ? De wet Breyne stelt je gerust

De zoektocht naar het perfecte huis of appartement kan heel wat voeten in de aarde hebben, maar plots gebeurt het: je droomhuis of -appartement staat te koop. Om dan over te gaan tot de aankoop van die droomwoning is een grote stap. Vooral voor jonge koppels is het vaak een risico. Wist je dat jij als koper van een appartement of woning op plan bij Van Roey Vastgoed, een brede bescherming geniet via de Woningbouwwet of de Wet Breyne? Lees er hier alles over en stort je met een gerust hart in je volgende levensfase!

1 Wat is de Wet Breyne?

Zonder in technische of juridische details te treden, is het belangrijk om te weten wat de Wet Breyne inhoudt. Op 9 juli 1971 trad deze Woningbouwwet in werking, waardoor zowel de bouwheer als de koper van een te bouwen huis of appartement een uitgebreide bescherming genieten op verschillende vlakken. Wanneer deze wet opgenomen wordt in het contract, is deze dwingend en kan men er dus niet onderuit.

Alle residentiële projecten van Van Roey Vastgoed vallen onder de wet Breyne. Als kopers kan je dus op je beide oren slapen en koop je een woning op plan zonder risico en met de meest ruime bescherming.

2 Welke voordelen biedt deze wet?

Zoals gezegd, beschermt de Wet Breyne zowel de bouwheer als de koper van een woning. Zo bepaalt deze dat de totaalprijs voor de aankoop van de woning vooraf vastligt. Geen onaangename verrassingen op het einde van de rit, maar een transparant bedrag waarmee je naar de bank kan. Hou hierbij nog wel rekening met onder andere notariskosten, aktekosten, registratierechten, BTW en uitgaven voor zelfgekozen meerwerken.  

Van dit vast bedrag mag maximaal 5 procent als voorschot worden gefactureerd. De betaling van de overige 95 procent loopt gelijk met het verloop van de uitgevoerde werken aan het gebouw. Deze timings moeten bovendien op voorhand duidelijk gedefinieerd worden. Mocht de bouwheer tijdens de uitvoering van het project failliet gaan, is de koper financieel beschermd via een beschermingsfonds.

Kopen bij Van Roey Vastgoed biedt zelfs een dubbele garantie voor de koper. Groep Van Roey, de groep waarvan Van Roey Vastgoed deel uitmaakt, is een familiebedrijf dat binnenkort haar 280 jarig bestaan viert. De Groep bestaat intussen uit 10 zusterbedrijven die allen hun activiteit in de bouwsector kennen. Een zeer solvabele onderneming waar continuïteit hoog in het vaandel gedragen wordt.

De Wet Breyne biedt niet enkel zekerheid op financieel vlak, maar ook op het vlak van informatieverstrekking bepaalt deze enkele regels. Zo moeten er duidelijke overeenkomsten ondertekend worden voorafgaand aan de aankoop. De informatie die een bouwheer verplicht moet meedelen, is bovendien ruimer dan bij gewone koopovereenkomsten.

3 Rondgang en risico-overdracht tijdens de voorlopige oplevering

De Wet Breyne dwingt de bouwheer tot een verplichte voorlopige en definitieve oplevering.

De voorlopige oplevering vindt plaats samen met de koper na voltooiing van de werken. Tijdens een rondgang doorheen het gebouw bekijken de bouwheer en de koper waar er nog eventuele tekortkomingen zijn. Deze tekortkomingen worden neergeschreven in een document, het proces-verbaal van voorlopige oplevering.

Bij Van Roey Vastgoed gaan we hier zelfs nog een stapje verder.
Wij spreken van een vooroplevering die nog vóór de voorlopige oplevering plaatsvindt.
Deze vooroplevering is een rondgang met de projectontwikkelaar, Van Roey Vastgoed dus, samen met de aannemer. Tijdens deze rondgang wordt de woning door beide partijen kritisch bekeken en worden eventuele gebreken al zo goed mogelijk besproken en ook aangepakt om de punten tijdens de voorlopige oplevering voor de koper te beperken.

Na de voorlopige oplevering met de koper heeft de bouwheer een vastgestelde termijn om de gebreken, die vermeld staan op het proces-verbaal, weg te werken. Bovendien is de datum van de voorlopige oplevering het juridisch tijdstip waarop de overdracht van het risico overgaat op de koper. Op dat moment worden de sleutels officieel overhandigd en wordt de koper zelf geacht om te zorgen voor de nodige verzekeringen.

Wanneer de voorlopige oplevering moet plaatsvinden, wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst. Bij laattijdige oplevering heeft de koper onder bepaalde voorwaarden recht op een dagvergoeding. Hoeveel deze dagvergoeding bedraagt, staat eveneens in het contract. De bouwheer kan wettelijk gezien weerverlet als geldige reden inroepen waardoor de deadline van de voorlopige oplevering kan uitgesteld worden.

4  Definitieve oplevering en tienjarige aansprakelijkheid

Ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering, kan de definitieve oplevering ingepland worden. Een nieuwe rondgang vindt plaats samen met de eigenaar. Hier worden de punten vanuit het proces-verbaal van voorlopige oplevering gecontroleerd.  Ook verborgen gebreken, die niet te wijten zijn aan gebruiksschade kunnen hier besproken worden. Als alle gebreken opgelost zijn, wordt er een proces-verbaal van definitieve oplevering opgesteld.

Op het moment van de definitieve oplevering start ook de tienjarige aansprakelijkheid van de bouwheer, tenzij dit anders wordt overeengekomen. Bij Van Roey Vastgoed staat standaard in de verkoopovereenkomst vermeld dat de tienjarige aansprakelijkheid start na de voorlopige oplevering. Deze tienjarige aansprakelijkheid stelt, zoals de naam het doet vermoeden, de bouwheer gedurende tien jaar verantwoordelijk voor ernstige gebreken, zichtbaar of onzichtbaar, die de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk deel van het gebouw in het gedrang brengen.

5 Voorwaarden voor de Wet Breyne

Naast het feit dat het gebouw zich in België moet bevinden, zijn er drie voorwaarden waaraan een woning moet voldoen om onder de Wet Breyne te vallen.

  • In de eerste plaats moet de woning bestemd zijn voor huisvesting of gemengd gebruik.
  • De tweede voorwaarde om onder de Wet Breyne te kunnen vallen, is dat de verkoper, promotor of aannemer zich ertoe verbindt een gebouw te bouwen, laten bouwen of te verkopen.
  • Tot slot is de koper verplicht om één of meerdere stortingen te doen voor de voltooiing van het gebouw. Wordt de aankoop- of aannemingssom pas na afronding betaald, dan geldt de Wet Breyne niet.

Heeft de Wet Breyne jou overtuigd om een volgende stap te zetten?

Heeft de Wet Breyne jou gerustgesteld en sta je helemaal open voor een aankoop op plan ? Kijk dan snel in ons aanbod of contacteer ons, misschien hebben wij jouw droomwoning mét juridische bescherming wel in onze portefeuille. Zit je nog maar in een verkennende fase en plan je pas een aankoop op termijn? Neem dan zeker een kijkje op onze website, er zitten nog enkele interessante projecten aan te komen in de loop van dit jaar ! Of laat je op onze Facebookpagina inspireren door al onze realisaties.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht