21/02/2017

Exclusief kosten. Wat betekent dit?

Als ik een nieuwe woonst koop, komen er nog kosten bovenop de vraagprijs. Maar welke kosten zijn dit juist? En hoe maak ik een juiste inschatting van de werkelijke prijs?

Bij de aankoop van onroerend goed komen er nog kosten bovenop de aankoopprijs. De geafficheerde prijs is dus in principe “exclusief kosten”. Hieronder lijsten we voor jou op wat deze kosten inhouden.

Nieuwbouwappartementen of -woningen worden verkocht onder btw-stelsel. Belangrijk om na te gaan hierbij is of er een opsplitsing in prijs wordt gemaakt tussen grondwaarde en constructiewaarde. Dit is meestal het geval. Behalve wanneer het één eigenaar betreft voor zowel de grond als de constructie. Is dit het geval dan dien je 21% btw te betalen op het volledige aankoopbedrag.

Gelukkig voorzien de meeste projectontwikkelaars, zoals Van Roey Vastgoed, een splitsing van grond- en constructiewaarde. Dit houdt in dat je een registratierecht van 10% betaalt op de grondwaarde en 21% btw op de constructiewaarde.

Een andere kost die soms over het hoofd wordt gezien bij de aankoop van een appartement is de opmaak van de basisakte. In sommige gevallen wordt ook een kost voor de verkaveling doorgerekend en uiteraard zijn de kosten voor de nutsaansluiting niet te vergeten.

Om een verkoop bindend te maken dient jouw notaris een authentieke akte op te maken. De notaris zal hiervoor een vergoeding en andere vaste kosten aanrekenen. Wanneer je voor de aankoop van je appartement of woning een hypothecair krediet moet afsluiten, hou je best ook rekening met extra aktekosten en kosten voor het hypotheekkantoor.

Om een juiste inschatting te maken van de totale kost voor de aankoop ga je best langs bij je notaris. Deze kan je ook meer vertellen over verminderingen waar je mogelijk recht op hebt, zoals een gewoon abattement, verhoogd abattement of de meeneembaarheid van registratierecht.

Een aankoop van een onroerend goed doe je best doordacht. Tracht steeds op voorhand de berekening te maken om niet voor verrassingen te komen staan na aankoop van jouw nieuwe thuis.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht