18/04/2017

500.000 extra wooneenheden tegen 2050

Om aan de verwachte toename van het aantal huishoudens in Vlaanderen te beantwoorden, moet er tegen 2050 een half miljoen nieuwe woningen bijkomen. 'Ruimte zat', zegt de Vlaamse bouwmeester.

Teen 2060 zal de helft van de bevolking single zijn, voorspelde het Planbureau vorige maand. Dat is het gevolg van de vergrijzing en de veranderende opvattingen over het gezin. Het stelt de overheden voor tal van uitdagingen, zoals het voorzien van voldoende woningen. De Vlaamse regering houdt het op 500.000 extra wooneenheden tegen 2050. De prognose vormt de basis van de conceptnota 'Slim wonen en leven', waarmee de regering-Bourgeois de lijnen vastglegt voor het woonbeleid van de komende dertig jaar. De nota sluit aan bij de betonstop die eerder werd afgekondigd om de schaarse open ruimte die er nog is, te vrijwaren.

"Momenteel is het Vlaamse ideaalbeeld een vrijstaande woning met een tuin in een landelijke omgeving. Maar we moeten de Vlaming een alternatief bieden om slim en duurzaam wonen vanzelfsprekend te maken. Een woning in de stad dicht bij openbaar vervoer of een landelijke kern kan een grotere levenskwaliteit bieden", zeggen de ministers Bourgeois en Homans (N-VA) in de nota. 

De vraag is echer of de immense nood aan nieuwe wooneenheden die de verkleining van de gezinnen met zich meebrengt, niet haakst staat op de betonstop? "Nee", zo zegt Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck zeer beslist. "In de bestaande kernen en woongebieden kunnen er nog 3 miljoen mensen bijkomen eer we de bevolkingsdichtheid van pakweg Engeland bereiken. Een half miljoen woningen extra kunnen we dus probleemloos aan, zonder dat we alle woonuitbreidingsgebieden moeten aansnijden. Er is in Vlaanderen verdichtingscapaciteit bij de vleet, maar we moeten de stap durven zetten."

Singles
De groei van het aantal singles verandert sowieso het woningbeeld, zegt urbanoloog Johan Rutgeerts (KU Leuven). "We zien nu al dat ontwikkelaars veel meer kleine appartementen aanbieden. Een traditionele flat was tot voor kort 90 vierkante meter groot, nu al worden er veel meer van 70 vierkante meter op de markt gebracht. Wonen in de stad is duurder."

Dat laatste is volgens Rutgeers de zwakke plek van de noodzakelijke transitie van versnipperd naar stedelijk wonen. "Hoe nodig deze transitie ook is, het principe van vraag en aanbod maakt wonen in de stad wel peperduur. Er zal dus moeten worden nagedacht over nieuwe eigendomsvormen, zoals recht van opstal, waarbij je wel een woning koopt, maar de grond pacht van de overheid."

© De Morgen - 8 april 2017

Terug naar het nieuwsoverzicht